Komunikaty techniczne

IonCube domyślnie aktywny!

Informujemy, że na naszych serwerach domyślnie aktywowana została obsługa modułu PHP IonCube Loader. Moduł ten aktywny jest dla parsera PHP we wszystkich dostępnych na serwerze wersjach.

Do czego służy ionCube? Moduł IonCube Loader umożliwia odkodowanie w czasie rzeczywistym plików zakodowanych poprzez IonCube Encoder. IonCube Encoder kompiluje przetwarzane skrypty do postaci binarnej, zrozumiałej dla interpretera PHP, a następnie tak powstałe dane binarne koduje. Tak przygotowany skrypt jest całkowicie nieczytelny dla człowieka, a dodatkowo, z racji stosowanej kompilacji, nie zawiera w sobie żadnej pierwotnej wersji źródłowej.