Informacje

Trwają prace nad statystykami PIWIK

Obecnie trwają prace mające na celu przyspieszenie i poprawę działania systemu statystyk. W najbliższym czasie mogą pojawiać się problemy związane z prawidłowością zliczania danych, a także prawdopodobne są opóźnienia w ich generowaniu.

Niestety z uwagi na ilość zgromadzonych danych oraz ich wrażliwość prace prowadzone są z olbrzymią starannością, co wydłuża czas wykonania wszelkich operacji. W tym momencie nie wiemy, kiedy usprawnienia zostaną w pełni wprowadzone.