Backup

Prace na serwerze s13 w obrębie kopii zapasowych

W związku z koniecznością przeprowadzenia konserwacji do backupu na serwerze s13 – nowe kopie zapasowe plików i baz danych nie będą wykonywane do 15 września, godz. 23:59. Przywracanie plików oraz baz danych funkcjonować będzie poprawnie. Przepraszamy za wszelkie niedogodności powstałe w wyniku prowadzonych prac.