Awarie

Dostępność kopii zapasowych na serwerze s3

Z uwagi na wystąpienie w dniu dzisiejszym, tj. 24.09, problemów związanych z awarią chłodzenia nastąpiła przerwa w wykonywaniu kopii plików oraz baz danych w obrębie kont znajdujących się na serwerze s3.

Brak dostępności kopii spowodowany jest koniecznością sprawdzenia integralności wszystkich danych znajdujących się w kopiach. Przewidywany czas zakończenia zadań z tym związanych szacowany jest obecnie na około 4 dni.