Backup

Prace na serwerze s13 w obrębie kopii zapasowych

W związku z koniecznością przeprowadzenia konserwacji do backupu na serwerze s13 – nowe kopie zapasowe plików i baz danych nie będą wykonywane od 01.10.2015r. godz 14:00 do 01.10.2015r. godz. 23:59. Przywracanie plików oraz baz danych również nie będzie możliwe. Przepraszamy za wszelkie niedogodności powstałe w wyniku prowadzonych prac.