Backup

Rozbudowa infrastruktury kopii zapasowych

W trosce o zapewnienie wysokiej wydajności części infrastruktury odpowiedzialnej za kopie zapasowe, nasi administratorzy wykonują obecnie prace konserwacyjne na poniższych serwerach (w nawiasach szacowane terminy ukończenia prac):

– serwery pocztowe s2/s3 (21.10.2015),
– s9 (22.10.2015),

W trakcie trwania prac,  może nie być możliwe wykonywanie kopii oraz przywracanie danych.
W ciągu następnych 2 tygodni, prace obejmą także inne serwery o czym będziemy na bieżąco informowali.