Informacje

Zmiana siedziby NASK

W związku z zmianą siedziby NASK, zmianie uległ regulamin świadczenia usług zenbox.pl. Nowe brzmienie otrzymał §7 pkt. 9 ustęp a).

PRZED ZMIANĄ:
a) dla domeny .pl – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, ul. Wąwozowa 18, 02-796
Warszawa, www.dns.pl ,

PO ZMIANIE:
a) dla domeny .pl – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, ul. Kolska 12, 01­045 Warszawa,
www.dns.pl

Aktualny regulamin dostępny jest pod adresem: https://zenbox.pl/files/regulamin_zenbox_pl.pdf