Backup

Dostępność kopii zapasowych

Z uwagi na zaplanowane prace na piątek tj 29.04 na serwerze kopii zapasowych nastąpi przerwa w tworzeniu nowy punktów, ponowny pełny dostęp możliwy będzie w godzinach wieczornych w niedziele 1 maja. Do czasu zakończenia prac możliwe będzie jednak przywracanie wszelkich dotychczas utworzonych kopii. Przerwa dotyczyć będzie usług na kastrach s3, s11, s12 oraz s14.

Zaplanowane prace związane są z procesem optymalizacji kopii, przepraszamy za wszelkie utrudnienia.