Backup

Backup na klastrach s11 oraz s12

Z uwagi na prowadzone prace konserwacyjne związane z systemami kopii zapasowych w najbliższych dniach tj. od 21 do 23 czerwca wystąpią braki w generowanych automatycznie punktach przywracania danych na klastrach s11 oraz s12. Gdy tylko prace zostaną zakończone, poinformujemy Państwa stosowną aktualizacją.