Backup

Prace aktualizacyjne dla kopii zapasowych

Uprzejmie informujemy, że aktualnie prowadzone są prace mające na celu aktualizację oprogramowania dotyczącego kopii zapasowych.

Z uwagi na ten fakt, byliśmy zmuszeni do wyłączenia dostępu do samodzielnego przywrócenia danych z poziomu Panelu Klienta. W zakładce przywracania kopii udostępniliśmy natomiast formularz kontaktowy, który ułatwi Państwu możliwość przesłania nam odpowiedniej prośby przywrócenia plików i/lub baz danych.

Dodatkowo pragniemy również poinformować, że aktualizacja oprogramowania ma na celu wyeliminowanie występującego dotychczas problemu z długim czasem wczytywania punktów przywracania kopii jak i samym jego przebiegiem.

Pomimo trwających prac, wszelkie kopie wykonywane są na bieżąco i posiadamy do nich pełny dostęp.