Poczta

Migracja części infrastruktury pocztowej

[Aktualizacja 15:20]

Ze względu na problemy z siecią w Centrum Danych Atman podjęliśmy decyzję o szybkim wdrożeniu zaplanowanych prac. Loadbalancery zostały przeniesione do Centrum Danych Beyond bliżej klastra sieciowego co ma duży wpływ na szybkość działania wszystkich usług pocztowych. Migracja była stosunkowo prosta i dobrze przygotowana dlatego nie powinny wystąpić jakiekolwiek problemy.

W razie pytań prosimy o kontakt z BOK.

 

 

Informujemy iż w dniu 3 sierpnia między w godzinach 22:00-23:00 nastąpi przeniesienie części infrastruktury sieciowej na inne serwery. Przerwy w dostępie do skrzynek pocztowych nie powinny wystąpić.

Dzięki przeniesieniu nasza infrastruktura sieciowa będzie działać jeszcze wydajniej niż dotychczas.

 

Wszystkie wiadomości wysyłane i odbierane w trakcie prac nie zostaną utracone.