Komunikaty techniczne

Planowe prace konserwacyjne na urządzeniach w sieci szkieletowej Beyond.pl

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 marca 2019 r. w godzinach od 0:30 do 1:30 przeprowadzone zostaną prace konserwacyjne na urządzeniach w sieci szkieletowej Beyond.pl.

Klienci posiadający usługi w obrębie klastrów zamieszczonych w poniżej liście mogą spodziewać się dwóch 1 minutowych przerw w dostępie do usług sieciowych:
s2, s3, s4, s5, s6 ,s7 ,s8 ,s9 ,s10 ,s11 ,s12 s13, s21, s26, s27, s28, s29, s30, s31, 32, m1.

Prace modernizacyjne mają charakter planowy i są niezbędne do zwiększenia wydajności sieci i podniesienia jakości usług.