Informacje

Możliwe dalsze przerwy w usługach ze względu na ataki DDoS

W ostatnich tygodniach systematycznie odnotowujemy ataki na naszą infrastrukturę sieciową. W ciągu ostatnich dni, zespół naszych administratorów blokował te działania oraz pracował nad wdrożeniem rozwiązań antyDDoS, które już funkcjonują na części naszych klastrów.

Wdrożony system, automatycznie wykrywa oraz blokuje ataki w naszym kierunku, niestety w tym czasie mogą Państwo odczuwać maksymalnie dwuminutowe przerwy w funkcjonowaniu witryn.

Chcielibyśmy podkreślić, że wyżej wymienione wydarzenia nie mają wpływu na bezpieczeństwo Państwa danych, a jedynie mogą powodować niedostępność (a obecnie spowolnienie) usług z sieci.

Awarie

[Aktualizacja] Nasilające się ataki

[Aktualizacja 12:16] Obecnie wszystkie ataki są przez nas filtrowane na bieżąco, mogą jednak pojawiać się drobne opóźnienia w ładowaniu stron.

Informujemy, że przerwy i opóźnienia w działaniu stron spowodowane są nasileniem się ataków na nasze serwery. W ciągu ostatniego tygodnia nasze serwery były cały czas atakowane, jednak udawało nam się je neutralizować. Dzisiaj nastąpiło zdecydowane wzmożenie ataków, współpracujemy z naszym partnerem Beyond.pl w celu jak najszybszego ich zniwelowania.

WWW

Zwiększenie wydajności klastrów sX

W ciągu najbliższych dwóch dni, w godzinach nocnych klastry sX ulegną modernizacji. W konsekwencji prowadzonych prac technicznych nastąpi poprawa wydajności usług, przyśpieszenie stron WWW oraz zwiększenie odporności na ataki.

Po modernizacji, każda strona otrzyma dodatkowy adres IP, który umożliwi lepsze rozłożenie ruchu sieciowego. Prace nie powinny mieć wpływu na stabilność infrastruktury.

mySQL

[Aktualizacja 15.11.2015r.] Zwiększenie stabilności pracy klastrów bazodanowych.

Pragniemy Państwa poinformować iż w trosce o większą stabilność pracy naszych klastrów bazodanowych prowadzone będą prace konserwacyjne.
Nasi administratorzy rozpoczną działania o godzinie 1 w nocy.

Harmonogram prac prezentuje się następująco:
12.11/13.11 -> s13,s11
13.11/14.11 -> s9, s2
14.11/15.11-> s3, s4
15.11/16.11-> s5,s6
16.11/17.11 -> s7,s10
17.11/18.11 -> s8, s12


W związku z pracami konserwacyjnymi mogą wystąpić problemy z dostepnością do baz danych przez maksymalnie godzinę czasu.
Za wszelkie problemy najmocniej przepraszamy.

 

Aktualizacja 13.11.2015r.:

Przerwa w działaniu serwera bazy danych wyniosła mniej niż 10 minut i nie wpłynęła negatywnie na działanie Państwa stron, dzisiaj kolejne prace będą wykonywane zgodnie z harmonogramem.

 

Aktualizacja 15.11.2015r.:

Wszystkie prace związane z konserwacją klastrów bazodanowych przebiegają poprawnie zgodnie z naszym harmonogramem przedstawionym powyżej. Harmonogram prac pozostaje bez zmian.

Poczta

[Aktualizacja] Wdrożenie dodatkowego filtra poczty wychodzącej

Uprzejmie informujemy, że do końca tego tygodnia na kilku klastrach (s2, s3, s4, s5, s6 oraz s8) zostanie wdrożony dodatkowy filtr poczty wychodzącej z wykorzystaniem funkcji mail(), który uniemożliwi wysyłanie spamu z Państwa stron nawet w przypadku ich infekcji. Owe filtrowanie w połączeniu z wprowadzanym systemem WAF pozwoli uzyskać bardzo skuteczną blokadę antyspamową i antywłamaniową.

Gdyby trafili Państwo na nieprawidłowości związane z wysyłaniem wiadomości systemowych lub powiadomień z wykorzystaniem funkcji mail(), prosimy o niezwłoczny kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Tutaj znajduje się przykład poprawnego użycia kodowania wiadomości e-mail w skryptach PHP.

 

Aktualizacja 13.11.2015r.

Wdrożenie filtrowania poczty wychodzącej przy wykorzystaniu oprogramowania SpamExperts zakończyło się sukcesem. Wszystkie Państwa wiadomości są dodatkowo filtrowane dzięki czemu powinny docierać do adresatów z najwyższą możliwą skutecznością.

WWW

[Rozwiązane] Dalsze prace związane z wdrożeniem WAF

W związku z bardzo dobrymi wynikami działania WAF, postanowiliśmy przyśpieszyć prace związane z jego wdrożeniem na reszcie naszej infrastruktury.

Klastry,  na których będziemy uruchamiali system w najbliższych dniach:

 • 10.11.2015 – s11,
 • 11.11.2015 – s3, s5, s10
 • 12.11.2015 – s4, s6, s8
 • 13.11.2015 – s2, s9

Uprzejmie prosimy, aby zwrócić szczególną uwagę na możliwość pojawienia się błędu 403 na swojej stronie WWW. Każdy zgłoszony taki przypadek będziemy traktowali indywidualnie oraz rozwiązywali.

O tym, czym jest WAF, wyjaśnialiśmy w tym wpisie: https://blog.zenbox.pl/od-dzisiaj-jeszcze-bardziej-odcinamy-sie-od-wirusow.html

 

Aktualizacja 13.11.2015:

Pierwszy etap wdrożenia filtra na aplikacje (WAF) został zakończony pomyślnie, działa on na wszystkich serwerach naszych klientów i blokuje setki tysięcy ataków dziennie na Państwa strony internetowe.

Backup

Rozbudowa infrastruktury kopii zapasowych – ciąg dalszy #2

Informujemy, że prace konserwacyjne przeprowadzone w celu zapewnienia jeszcze wyższej wydajności infrastruktury odpowiedzialnej za kopie zapasowe na serwerach pocztowych s2, s3, s5, s8, s13 oraz serwera s2, s9 zostały zakończone powodzeniem. Od teraz jest możliwe wykonywanie kopii zapasowych oraz przywracanie danych.

Aktualnie pracujemy nad infrastrukturą kopii zapasowych na poniższych serwerach (w nawiasach szacowane terminy ukończenia prac):

– serwery pocztowe s4 (23.10.2015),

– s13 (24.10.2015).

W trakcie prac wykonywanie kopii zapaspwycj oraz przywracanie danych może nie być możliwe.

Poczta

Harmonogram wdrożenia nowego systemu antyspamowego

W związku z pomyślnym i bezproblemowym wdrożeniem rozwiązania SpamExperts dla naszych klientów korzystających z serwera s13 informujemy Państwa o terminarzu wdrożeń dla reszty serwerów.

 • Poniedziałek 21.09 13.30-19.00 – serwery: S2,S3,S4
 • Wtorek 22.09 13.30-19.00 – serwery: S5,S6,S7,S8,S9
 • Środa 23.09 13.30-19.00 – serwery: S10,S11,S12

Po wprowadzeniu zmian mogą Państwo zauważyć, że zmienią się Państwa rekordy MX (mx4.zenbox.pl, mx5.zenbox.pl) – zmiana dotyczy tylko użytkowników korzystających z poczty w zenbox.pl.

Komunikaty techniczne

Prace techniczne

Informujemy, że w dniach 16-17.09.2015 w godzinach 23.00 – 01.00 planowane jest  przeprowadzenie prac technicznych mających na celu aktualizację:

 • PHP z gałęzi: 5.4,  5.5,  5.6. Kolejno do wersji: PHP 5.4.45, PHP 5.5.29, PHP 5.6.13
 • mySQL do wersji 5.5.54

Poniżej przedstawiamy harmonogram prac:

 • 16.09.2015 – klastry: s2, s3, s4, s5, s6, s7
 • 17.09.2015 – klastry: s8, s9, s10, s11, s12, s13

Prace techniczne nie będą wpływały na dostępność stron klientów zenbox.

Komunikaty techniczne

IonCube domyślnie aktywny!

Informujemy, że na naszych serwerach domyślnie aktywowana została obsługa modułu PHP IonCube Loader. Moduł ten aktywny jest dla parsera PHP we wszystkich dostępnych na serwerze wersjach.

Do czego służy ionCube? Moduł IonCube Loader umożliwia odkodowanie w czasie rzeczywistym plików zakodowanych poprzez IonCube Encoder. IonCube Encoder kompiluje przetwarzane skrypty do postaci binarnej, zrozumiałej dla interpretera PHP, a następnie tak powstałe dane binarne koduje. Tak przygotowany skrypt jest całkowicie nieczytelny dla człowieka, a dodatkowo, z racji stosowanej kompilacji, nie zawiera w sobie żadnej pierwotnej wersji źródłowej.